Korzyści płynące z usług Salesforce Staff Augmentation

Pierwotnie opublikowane na stronie blogu Remotebase.

Korzyści płynące z usług Salesforce Staff Augmentation Services

Salesforce staje się popularny wśród firm w celu poprawy relacji z klientami i rozwoju. Aby w pełni wykorzystać Salesforce, niezbędne jest posiadanie wykwalifikowanego zespołu. W tym celu powinni Państwo zdecydować się na rozszerzenie personelu Salesforce.

Outsourcing pracowników Salesforce pozwala firmom uzyskać zewnętrznych ekspertów lub dodatkową pomoc, aby wzmocnić swój wewnętrzny zespół programistów. Robią to, aby poprawić swoje umiejętności Salesforce, zwłaszcza w zakresie konfigurowania Salesforce, wprowadzania niestandardowych zmian lub zapewniania stałej pomocy.

Na tym blogu zbadamy korzyści płynące z usług Salesforce Staff Augmentation i dlaczego jest to cenne narzędzie dla firm. Ponadto omówimy również, w jaki sposób Remotebase może pomóc Państwu w skutecznym zatrudnianiu pracowników Salesforce.

Zapotrzebowanie na Salesforce

Źródło

  1. Czym jest Staff Augmentation w Salesforce?
  2. Kto powinien korzystać ze Staff Augmentation?
  3. Kiedy stosować Staff Augmentation?
  4. Korzyści płynące z usług Salesforce Staff Augmentation
  5. Ile kosztują usługi Salesforce Staff Augmentation?
  6. Jak wybrać odpowiedniego dostawcę usług rozszerzenia personelu?
  7. Dlaczego warto wybrać Remotebase Salesforce Staff Augmentation Services?
  8. Często zadawane pytania

Proszę sobie wyobrazić, że pracują Państwo nad projektem remontu domu i potrzebują konkretnych umiejętności do zadań takich jak hydraulika, elektryka czy stolarstwo. Zamiast zatrudniać tych ekspertów jako pełnoetatowych pracowników, sprowadzają ich Państwo w razie potrzeby. Model powiększania personelu działa na podobnej zasadzie.

Podobnie, Salesforce staff augmentation oznacza dodanie dodatkowej pomocy do Państwa wewnętrznego zespołu na określony czas lub projekt. Ci pomocnicy to eksperci, którzy mogą wypełnić luki, zaoferować specjalistyczną wiedzę i wzmocnić Państwa zespół w razie potrzeby.

Mogą Państwo wybrać nearshore Salesforce staff augmentation dla projektów, które wymagają podobnych stref czasowych do współpracy w czasie rzeczywistym. Mogą Państwo wybrać offshore staff augmentation dla projektów wymagających różnych umiejętności, ciągłej pracy i efektywności kosztowej.

Co więcej, mogą Państwo zdecydować się na usługi zarządzane, gdy potrzebują Państwo ekspertów do opieki nad czymś ważnym, takim jak systemy IT lub CRM. To tak, jakby zatrudnić ekspertów, którzy się tym zajmą, aby mogli Państwo skupić się na swojej głównej pracy. Zazwyczaj płacą Państwo stałą opłatę na rzecz dostawcy usług, na przykład w formie abonamentu, aby z góry znać koszty.

Outsourcing wiedzy specjalistycznej Salesforce może być pomocny dla wielu różnych rodzajów firm i sytuacji. Oto, kto powinien pomyśleć o skorzystaniu z tej usługi:

Małe firmy mogą ulepszyć swój system Salesforce bez zatrudniania pełnoetatowych ekspertów, szukając pomocy u zewnętrznych specjalistów.

Średniej wielkości firmy często korzystają z rozszerzenia personelu, gdy potrzebują dodatkowych rąk do pracy przy ważnych projektach Salesforce. Korzystają nawet z outsourcingu Salesforce, gdy się rozwijają i potrzebują większego wsparcia Salesforce.

Nawet duże firmy korzystają z augmentacji personelu w celu uzyskania wysokiej jakości rozwiązań Salesforce. Pomaga im to być elastycznymi i mieć pod ręką odpowiednie umiejętności, gdy ich potrzebują.

Organizacje, które robią dobre uczynki, takie jak organizacje charytatywne, mogą korzystać z augmentacji personelu, aby w pełni wykorzystać Salesforce do swojej ważnej pracy.

Nowe firmy mają ograniczony budżet na zatrudnienie dużych zespołów na początkowym etapie. Rozszerzenie personelu pozwala im uzyskać potrzebną wiedzę specjalistyczną bez ponoszenia dużych wydatków.

Firmy zajmujące się handlem elektronicznym mogą korzystać z powiększania personelu, gdy mają wielu klientów, na przykład w okresach dużej sprzedaży. Mogą go również wykorzystać do usprawnienia działania swoich sklepów internetowych.

Szpitale i kliniki mogą zlecić ekspertom Salesforce ochronę informacji o pacjentach i integrację swoich systemów z Salesforce Health Cloud.

Usługi finansowe mogą korzystać z Salesforce, aby pomóc w śledzeniu klientów i przestrzeganiu zasad. W tych zadaniach może pomóc im rozszerzenie personelu.

Właściciele fabryk mogą korzystać z rozszerzenia personelu w celu usprawnienia operacji, usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw i poprawy relacji z klientami za pośrednictwem Salesforce.

Szkoły i uniwersytety mogą korzystać z rozszerzenia personelu, aby lepiej zarządzać studentami, nauczycielami i absolwentami za pomocą Salesforce.

Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, rozszerzenie personelu może być jak uzyskanie dodatkowej pomocy w razie potrzeby. Pomaga to w pełni wykorzystać Salesforce, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności.

Zalecana lektura: Top 10 branż wykorzystujących zwiększanie liczby pracowników

Powiększanie personelu może być przydatne w wielu scenariuszach. Mogą Państwo skorzystać z modelu powiększania personelu, aby wykonać następujące czynności:

Niektóre projekty wymagają połączenia różnych umiejętności. Państwa wewnętrzny zespół może wyróżniać się w jednym obszarze, ale potrzebować więcej wiedzy specjalistycznej w innych. Rozszerzenie personelu zapewnia wykwalifikowane osoby, które pomogą Państwa zespołowi efektywnie wykonywać różne zadania. Przypomina to posiadanie skrzynki narzędziowej ze wszystkimi odpowiednimi narzędziami do pracy.

W świecie biznesu często zdarzają się projekty o bardzo napiętych terminach. Gdy mają Państwo ograniczony czas na ukończenie projektu, z pomocą przychodzi rozszerzenie personelu. Mogą Państwo szybko zatrudnić dodatkowych członków zespołu, którzy poświęcą się ukończeniu projektu na czas. Oznacza to, że mogą Państwo dotrzymać terminów bez wywierania zbyt dużej presji na istniejący zespół.

Państwa wewnętrzny zespół może być świetny w tym, co robi, ale może być przytłoczony, gdy pracy jest zbyt dużo. Rozszerzenie personelu zapewnia wsparcie zapasowe, dzięki czemu Państwa zespół może utrzymać swoją produktywność i wysoką jakość pracy. To jak posiadanie dodatkowych rąk do pracy, gdy ich Państwo potrzebują.

Koszty rekrutacji, zatrudniania i szkolenia pełnoetatowych pracowników mogą być znaczne. Rozszerzenie personelu oferuje opłacalną alternatywę, ponieważ płacą Państwo tylko za konkretne usługi lub przepracowane godziny. Ta efektywność kosztowa może być szczególnie atrakcyjna dla startupów i małych firm, które chcą zmaksymalizować swoje budżety.

Obciążenie pracą w firmie może być nieprzewidywalne. Czasami mają Państwo dużo do zrobienia, a czasami jest spokojniej. Zwiększanie personelu pozwala dostosować wielkość zespołu w zależności od obciążenia pracą, dzięki czemu nigdy nie ma nadmiaru lub niedoboru personelu. To jak posiadanie siły roboczej, która może się zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb.

Biznes może być niepewny, a podejmowanie długoterminowych decyzji o zatrudnieniu może być ryzykowne. Zwiększanie liczby pracowników zapewnia siatkę bezpieczeństwa. Mogą Państwo dodawać lub usuwać członków zespołu bez komplikacji i kosztów związanych z trwałymi zwolnieniami. Pomaga to zmniejszyć ryzyko w niepewnych czasach, takich jak spowolnienie gospodarcze lub nieoczekiwane zmiany popytu.

Zalecana lektura: Wzrost popularności usług zwiększania liczby pracowników dla potrzeb nowoczesnej siły roboczej

Dzięki modelowi Salesforce Staff Augmentation mogą Państwo zatrudnić ekspertów, którzy mają dużą wiedzę na temat korzystania z Salesforce. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo pomocy w zakresie konfiguracji, dostosowywania, integracji czy rozwoju, mogą Państwo szybko zatrudnić ekspertów, którzy zaspokoją Państwa konkretne potrzeby. Ten dostęp do specjalistycznej wiedzy może prowadzić do bardziej wydajnej realizacji projektu i wyższej jakości wyników.

Potrzeby biznesowe mogą zmieniać się w czasie. Salesforce staff augmentation zapewnia elastyczność w skalowaniu zespołu w górę lub w dół w zależności od potrzeb. Zapewnia to odpowiednie wsparcie w okresach szczytowych, takich jak wdrożenia Salesforce na dużą skalę, migracje danych lub duże aktualizacje, bez konieczności zatrudniania pracowników na stałe.

Zatrudnianie i szkolenie pełnoetatowych specjalistów Salesforce może być kosztowne i czasochłonne. Salesforce Staff Augmentation eliminuje potrzebę długoterminowych zobowiązań, pozwalając Państwu na bardziej efektywne zarządzanie budżetem. Płacą Państwo za to, czego używają, co jest korzystne w przypadku krótkoterminowych projektów i stałego wsparcia, ponieważ pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Rozszerzenie personelu może przyspieszyć wdrożenie Salesforce, pomagając w szybszym uruchomieniu projektu. Doświadczeni specjaliści mogą od razu przystąpić do projektu i wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę, aby przyspieszyć procesy rozwoju i wdrażania.

Korzystając z dodatkowej pomocy w ramach augmentacji personelu, mogą Państwo odciążyć swój własny zespół. Oznacza to, że mogą oni skupić się na swoich regularnych zadaniach, podczas gdy eksperci zajmą się pracą nad Salesforce.

Rozszerzenie personelu Salesforce zwiększa zwrot z inwestycji poprzez optymalizację wdrożenia Salesforce w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Eksperci mogą ulepszyć Państwa instancję Salesforce, aby osiągnąć lepsze wyniki i stymulować rozwój biznesu. Robią to poprzez optymalizację przepływów pracy, automatyzację procesów i poprawę doświadczenia użytkownika.

Doświadczeni specjaliści Salesforce wnoszą bogactwo najlepszych praktyk i wiedzy branżowej. Mogą oni zapewnić cenny wgląd w to, jak wykorzystać funkcje i funkcjonalności Salesforce, aby spełnić Państwa konkretne cele biznesowe. Wskazówki te mogą pomóc Państwu uniknąć typowych pułapek i zapewnić zgodność wdrożenia Salesforce ze standardami branżowymi.

Dzięki zwiększeniu liczby pracowników istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia problemów, ponieważ mają Państwo więcej rąk do pracy. Jeśli coś pójdzie nie tak, eksperci sobie z tym poradzą. Dzięki temu Państwa projekty będą realizowane zgodnie z planem i budżetem.

Proszę sprawdzić więcej korzyści płynących z rozszerzenia personelu.

Programista Salesforce (w zależności od lat doświadczenia) zatrudniony w ramach augmentacji personelu kosztuje do 120 000 USD rocznie. Podczas gdy zatrudnienie pełnoetatowego pracownika może kosztować nawet $160,000 rocznie, oprócz świadczeń, premii i kosztów szkolenia.

Wybór odpowiedniej firmy zajmującej się powiększaniem personelu jest jak wybór odpowiedniego narzędzia do pracy. Chcą się Państwo upewnić, że pasuje ono do Państwa potrzeb i działa dobrze. Oto jak to zrobić:

Po pierwsze, należy dokładnie określić, jakiego rodzaju pomocy Państwo potrzebują. Czy potrzebują Państwo kogoś, kto rozwiąże konkretny problem, czy też potrzebują Państwo stałego wsparcia? Wiedza na ten temat pomoże Państwu znaleźć odpowiedniego dostawcę.

Proszę sprawdzić umiejętności i doświadczenie dostawcy. Czy jest on dobry w rzeczach, w których potrzebują Państwo pomocy? To jak sprawdzanie, czy ktoś ma odpowiednie narzędzia do pracy. W tym przypadku chodzi o upewnienie się, że posiadają oni know-how w zakresie zadań, w których potrzebują Państwo pomocy w ramach swojego projektu.

Podobnie jak w przypadku zatrudniania kogoś do pracy, można poprosić dostawcę o referencje. Są to opinie innych osób, które korzystały z ich usług. Pomaga to sprawdzić, czy w przeszłości wykonali dobrą robotę.

Muszą Państwo wiedzieć, ile to będzie kosztować. Obejmuje to nie tylko ich opłaty, ale także wszelkie dodatkowe wydatki. Proszę upewnić się, że wszystko pasuje do Państwa budżetu, np. że produkt, który chcą Państwo kupić, nie jest zbyt drogi.

Proszę sprawdzić, czy mogą oni pracować wtedy, gdy ich Państwo potrzebują. Jeśli są niedostępne, gdy potrzebna jest pomoc, to jest to jak kupowanie narzędzia, którego nie można użyć, gdy jest potrzebne.

Dobra komunikacja jest jak mówienie tym samym językiem. Należy upewnić się, że można z nimi łatwo rozmawiać i że rozumieją, czego Państwo potrzebują.

Proszę zapoznać się z umową. To jak czytanie zasad przed rozpoczęciem gry. Proszę upewnić się, że rozumieją Państwo, co zrobią, ile zapłacą i co się stanie, jeśli coś pójdzie nie tak.

Proszę przeczytać: Kompleksowy przewodnik po wyborze najlepszych rozwiązań kadrowych IT dla Państwa firmy

Remotebase zapewnia wykwalifikowanych programistów Salesforce z całego świata w ciągu 24 godzin, dzięki czemu Państwa projekty mogą szybko wystartować. Starannie wybieramy naszych deweloperów poprzez obszerny proces weryfikacji. Dopasowują się oni do Państwa harmonogramu i spełniają Państwa potrzeby, jednocześnie oszczędzając Państwa pieniądze i zasoby.

Martwią się Państwo o zaangażowanie? Proszę wypróbować nasz 2-tygodniowy bezpłatny okres próbny aby sprawdzić, czy nasi programiści są odpowiedni dla Państwa firmy.

Firmy korzystają z modelu powiększania personelu, aby szybko zdobyć specjalistyczne umiejętności i wiedzę bez konieczności zatrudniania pracowników na pełny etat. Ta strategia outsourcingu oferuje elastyczność i efektywność kosztową oraz pomaga zaspokoić określone potrzeby projektowe.

Staff augmentation w Salesforce oznacza dodanie zewnętrznych ekspertów lub zasobów do istniejącego zespołu w celu realizacji zadań takich jak rozwój, konfiguracja lub wsparcie. Zwiększa to możliwości Salesforce bez konieczności zatrudniania pracowników na stałe.

Usługi zarządzane obejmują outsourcing całego zarządzania Państwa systemem Salesforce, w tym bieżącą konserwację. Rozszerzenie personelu dodaje zasoby zewnętrzne do Państwa zespołu wewnętrznego w celu realizacji określonych zadań lub projektów, umożliwiając większą kontrolę i elastyczność.

Tak, wiele firm zajmujących się augmentacją personelu ciężko pracuje, aby znaleźć wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą pomóc Państwa firmie. Ważne jest, aby zbadać i wybrać zaufaną firmę z dobrymi wynikami. Proszę poszukać opinii i poprosić o rekomendacje, aby upewnić się, że wybrali Państwo niezawodną firmę zajmującą się powiększaniem personelu, która spełni Państwa potrzeby.

Nearshore staff augmentation oznacza zatrudnianie dodatkowych członków zespołu lub ekspertów z pobliskich krajów. Jest to pomocne, ponieważ mają oni podobne strefy czasowe i łatwiej jest im współpracować. Jest to dobra opcja, gdy chcą Państwo zaoszczędzić na kosztach, ale nadal chcą pozostać blisko, aby ułatwić współpracę.